Príchytky

(59)

Príchytka, úchytka, hmoždinka, samolepiaca príchytka...