Príchytky

(57)

Príchytka, úchytka, hmoždinka, samolepiaca príchytka...